APK 15 maart 2015

 

De vierde keer werd op Zondagmiddag 15 maart in de werkplaats van Louis Heijink in Eindhoven de inmiddels befaamde Heinkel APK dag gehouden.
Opnieuw weer veel belangstelling, waardoor er maar liefst 8 Heinkels aan een technische keuring werden onderworpen.

Maar het waren niet alleen leden met een keuringswens, ook een aantal leden die gewoon kwamen kijken en dames die voor de gezelligheid mee waren, gaven acte de préséance.
Het was daardoor weer een "vol huis" en de koffie, thee, koeken en gebak, aangeboden door gastvrouw Jo, gingen als de bekende zoete broodjes weer over de toonbank.
 
Terwijl de Heinkels in de technische ruimte op de bok werden gezet en werden uitgekleed, vervolgens door Louis en Jaap kritisch werden bekeken onder het toeziend oog van een grote groep leden, kwamen kleine zaken, zoals verlichting en kontaktpuntafstelling voorbij.
Voor het grotere werk werden afspraken gemaakt, omdat het deze dag niet de bedoeling was om reparaties uit te voeren.
Dat bij de keurmeesters de handen niet schoon bleven, was wel duidelijk, alhoewel er Heinkels bij waren, die zo de showroom in konden.
 
Ondertussen was het in de koffieruimte een gezellig bijeenzijn, waarbij genoten werd van een op een groot scherm gepresenteerde vakantie film van onze clubleden.
Uiteraard kwamen de ritten van het vorig jaar en de plannen voor het nieuwe jaar voorbij en werden afspraken gemaakt om elkaar daar weer te ontmoeten.

Deze middag met ruim 20 bezoekers is weer een geslaagde activiteit van onze vereniging, die zeker voor herhaling vatbaar is.
Bert van Sandwijk