Historie Heinkel & Heinkel Club Nederland

Als we spreken over historie kan dit betrekking hebben op twee onderwerpen en wel de historie van het ontstaan van de club en de historie van de Heinkelscooter, (de "Rolls-Royce") onder de scooters. Het is daarom het beste u eerst in het algemeen iets te vertellen over het onstaan van de scooters.

Direct na de capitulatie van Duitsland in mei 1945 werd in het kader van anti-nazifiezierung elke productie van oorlogstuig verboden door de geallieerden. Dit gold ook voor de firma van Ernst Heinkel, die vanaf 1911 al vliegtuigen produceerde, voor zowel de burgerluchtvaart als tijdens de twee wereldoorlogen, militaire vliegtuigen. In 1950 werd dit verbod opgeheven en kon Ernst Heinkel weer voor de eerste maal
na de oorlog een kijkje nemen in zijn productiehallen.

Saab met Heinkel motor
Tempo met Heinkel motor

Heinkel produceerde niet alleen vliegtuigen doch ook o.a. verbrandingsmotoren en motoronderdelen. In 1951 kreeg Heinkel opdracht uit Zweden van de fabriek Saab om drie-cylinder tweetaktmotoren te leveren voor de door hen ontwikkelde auto. Totaal 10.000 stuks. Tevens produceerde hij Heinkelmotoren voor de Tempo-Matador, de Hanseat en Maico-Champion .Er kwamen op dat moment verschillende merken en types in de handel, zoals Lambretta, Vespa, Zundapp, en natuurlijk ook de Heinkel. Er ontstonden clubs die tochtjes organiseerden in het weekend.

In alle delen van het land waren diverse clubs actief. Vooral Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hadden actieve Heinkelclubs. Ook was het zo dat veel eigenaars van scooters met vakantie gingen op de scooter naar b.v. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk of Italië.
Aan het einde van de jaren zestig kwam de klad erin. Velen konden toen een klein autootje kopen, b.v. een Heinkel Cabine of later de Trojan met de Heinkelmotor, Goggomobiel, Fiat, Daf, NSU etc. De scooter kwam in de schuur te staan, ging naar "de sloop" of werd verkocht.

Nu denken voormalige berijders nog weleens terug aan die tijd. Vaak is het zo dat men opnieuw een scooter wil hebben, terugdenkend aan die periode direct na de oorlog. Er wordt dan gezocht en als men een scooter vindt naar wens, wordt deze gerestaureerd of opgeknapt.
De nostalgie viert weer hoogtij. Deze tendens begint in de tachtiger jaren. Er worden opnieuw clubs opgericht, vaak met een onderdelenmagazijn, zodoende kan aan de vraag naar vervangende onderdelen worden voldaan.

Heinkel Club Nederland is ontstaan uit een aantal enthousiaste personen in 1994-1995. In 1995 werd de club officieel opgericht met statuten en huishoudelijk reglement. Sindsdien is het een actieve club die veel activiteiten organiseert.